tìm nhữn bài ca dao than thân không bắt đầu bằng từ thân em

Question

tìm nhữn bài ca dao than thân không bắt đầu bằng từ thân em

in progress 0
Dâu 7 months 2021-07-21T20:38:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T20:39:32+00:00

  những bài ca dao than thân không bắt đầu bằng từ thân em:

  Nước non lận đận một mình

  Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay

  Ai làm cho bể kia đầy

  Cho ao kia cạn cho gầy cò con

  ————————————————

  Đem thân vào chốn cát lầm

  Cho thân lấm láp như mầm ngó sen

  Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn 

  Than thân với bóng, giải phiền với hoa

  0
  2021-07-21T20:40:07+00:00

  1.      Nước non lận đân một mình
  Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay

         Ai làm cho bể kia đầy
  Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?


  2.    Văn thi phú lục chẳng hay

  Trở về làng cũ, học cày cho xong.

  3.         Con cò lặn lội bờ sông
  Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non

  4. 

    Thương thay thân phận con rùa

  Dưới đình đội lạc, lên chùa đội bia

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )