tìm x nha mihf cho điểm cao lắm đó nên xin giúp mình

Question

tìm x nha mihf cho điểm cao lắm đó nên xin giúp mình
tim-nha-mihf-cho-diem-cao-lam-do-nen-in-giup-minh

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-10-31T03:02:07+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T03:03:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có góc C 1 + góc D 1 = 180$^{o}$ 

  mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên a║b qua đường thẳng c

  Kẻ AH vuông góc với BC tại H ⇒HA⊥AD vì a║b

  Xét tam giác EHB có ∠BEH+∠HBE+∠BHE=180$^{o}$ 

  ⇒∠ BEH = 180$^{o}$ -∠HBE-∠BHE= 180-90-15=75$^{o}$ 

  Vì AH và BK cắt nhau nên HEB = AEK ( 2 góc đối đỉnh )⇒∠AEK  = 75$^{o}$ 

  Ta có ∠DAH= ∠DAK + ∠KAE = 90$^{o}$ 

  ⇒ ∠KAE = 90$^{o}$ – ∠DAK =90-52=38$^{o}$ 

  Xét tam giác AKE có ∠KAE + ∠AEK + ∠AKE = 180$^{o}$ 

  hay 38$^{o}$ +x+75$^{o}$ =180$^{o}$ 

  ⇒ x= 180-38-75=67$^{o}$ 

  tim-nha-mihf-cho-diem-cao-lam-do-nen-in-giup-minh

  0
  2020-10-31T03:04:06+00:00

  Bạn xem hình

   

  tim-nha-mihf-cho-diem-cao-lam-do-nen-in-giup-minh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )