Tìm nghiệm đa thức f(x) =x^2+2

Question

Tìm nghiệm đa thức f(x) =x^2+2

in progress 0
Sigridomena 8 tháng 2020-10-18T07:13:19+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

 1. $f(x)=x^2+2$

  Đặt $f(x)=0$

  $→x^2=-2$

  mà $x^2≥0$

  $→f(x)$ vô nghiệm

 2. f(x) =x^2+2

  Do x^2≥0 ⇒ x^2+2>0 ∀x∈R

  Vậy đa thức f(x) vô nghiệm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )