Tìm nghiệm của đa thức `Q (x) = x^2 + 6x – 7` trả lời chi tiết từng biết tách ra nhó

Question

Tìm nghiệm của đa thức `Q (x) = x^2 + 6x – 7`
trả lời chi tiết từng biết tách ra nhó

in progress 0
Mộc Miên 9 months 2021-04-15T14:07:44+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T14:08:46+00:00

  Đáp án:

  Nghiệm của đa thức là \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-7\end{array} \right.\) 

  Giải thích các bước giải:

  `Q_((x))=x^2+6x-7=0`

  `<=>(x-1)(x+7)=0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-7\end{array} \right.\) 

  Vậy nghiệm của đa thức là \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-7\end{array} \right.\) 

  0
  2021-04-15T14:09:06+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  cho Q

  nghiệm của đa thức là x =-7 hoặc x=1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )