Tìm nghiệm của đa thức: Q(x) = 2x² – x (4 + 2x²) + 4

Question

Tìm nghiệm của đa thức: Q(x) = 2x² – x (4 + 2x²) + 4

in progress 0
Thu Thủy 9 months 2021-04-23T13:43:00+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T13:44:38+00:00

  Đáp án:

   x=√1

  Giải thích các bước giải:

   Cho Q(x)=0

  ⇒2x²-x(4+2x²)+4=0

  ⇒2x²-x(4+2x²)=-4

  ⇒2x²-x.4+2x³=-4

  ⇒x²(2-4-2)=-4

  ⇒x².(-4)=-4

  ⇒x²=1

  ⇒x=√1

  Vậy nghiệm của đa thức Q(x) tại x=√1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )