tìm n (3n^3 + 13n^2 – 7n +5): (3n-2)

Question

tìm n (3n^3 + 13n^2 – 7n +5): (3n-2)

in progress 0
Delwyn 2 years 2021-05-10T11:24:52+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T11:26:47+00:00

  Đề chia hết phải ko ạ

  Đặt

  `A=3n^3+13n^2-7n+5`

  `A=3n^3-2n^2+15n^2-10n +3n+5`

  `A=n^2(3n-2)+5n(3n-2)+3n+5`

  Để A chia hết `3n-2`

  `⇔3n+5 : 3n-2`

  `⇔3n+5-(3n-2) : 3n-2`

  `⇔7 : 3n-2`

  `⇔3n-2 ∈ Ư(7)`

  `⇔3n-2 ∈ {1;-1;7;-7}

  `⇔3n ∈ { 3;1;9;-5}`

  `⇔n∈{1;1/3;3;-5/3}`

  vì ko có dấu chia hết nên mình để tạm dấu chia nha

  mong vote hộ và câu trả lờ hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )