Tìm một số có hai chữ số nếu chia số đó cho tổng hai chữ số thì ta được thương là 6 .Nếu cộng tích hai chữ số với 25 ta được số nghịch đảo Giải giúp m

Question

Tìm một số có hai chữ số nếu chia số đó cho tổng hai chữ số thì ta được thương là 6 .Nếu cộng tích hai chữ số với 25 ta được số nghịch đảo
Giải giúp mình ạ????

in progress 0
Lệ Thu 1 year 2020-11-03T11:06:37+00:00 3 Answers 109 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T11:08:28+00:00

  Đáp án:

   Số cần tìm là 54

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số cần tìm là ab hay 10a+b (điều kiện: a,b∈N*)

  Theo bài ra, nếu chia số đó cho tổng hai chữ số thì ta được thương là 6 nên ta có:

  $\frac{10a+b}{a+b}$ =6

  ⇔ 10a+b=6a+6b

  ⇔ 4a=5b

  ⇔ a=$\frac{5b}{4}$

  Nếu cộng tích hai chữ số với 25 ta được số nghịch đảo

  ⇒ a.b+25=10b+a

  ⇔ $\frac{5b^2}{4}$+25=10b+$\frac{5b}{4}$

  ⇔ 5b²-45b+100=0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}b=4\\b=5\end{array} \right.\) 

  Với b=4 ⇒ a=5 → Số cần tìm là 54.

  Với b=5 ⇒ a=$\frac{25}{4}$ (loại vì a∈N*)

  → Kết luận: Số cần tìm là 54.

  ————————————————-

  Chúc bạn học tốt !!!

  0
  2020-11-03T11:08:31+00:00

  một số có hai chữ số có dạng: ab (0<a<9; 0≤b≤9)

  số nghịch đảo của số cần tìm là: ba

  Theo đề bài, ta có:

  chia số đó cho tổng hai chữ số thì ta được thương là 6 ⇔ ab : (a+b)=6

                                                                                          ⇔ ab= 6(a+b)

                                                                                          ⇔ 10a+b = 6a + 6b

                                                                                          ⇔4a = 5b

                                                                                          ⇔ a = 5b/4 (1)

  cộng tích hai chữ số với 25 ta được số nghịch đảo ⇔ a.b +25 = ba

                                                                                  ⇔ a.b +25 = 10b + a (2)

  Thay (1) vào (2)⇒ (5b/4).b+25 = 10b+ (5b/4) ⇒b=4 (t/m đk)

   Có b=4, thay vào (1) ⇒a=5 (t/m đk)

        Vậy số cần tìm là: 54.                                                                     

                                                                                 

  0
  2020-11-03T11:08:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chia số có hai chữ số các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )