Tìm một số có 3 chữ số biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1;2;3

Question

Tìm một số có 3 chữ số biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1;2;3

in progress 0
Edana Edana 1 year 2021-01-01T09:15:59+00:00 3 Answers 40 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-01-01T09:17:51+00:00

  Gọi số cần tìm là abc.( a> 0,; a, b , c E N)

  abc chia hết cho 18 => abc chia hết cho 2 và 9

                                   => c là số chẵn và a +b+c chia hết cho 9

  c là chẵn nên c<8 ; a,b <9

  => a + b + c $\leq$ 8 + 9 + 9 

       a + b +c    $\leq$ 26

  mà a + b + c chia hết cho 9

  => a + b +c E { 9, 18}

   Giả sử a =$\frac{b}{2}$ =$\frac{c}{3}$ 

  TH1:  a +b + c =9

  Ta có : a = $\frac{b}{2}$ =$\frac{c}{3}$ =$\frac{a+b+c}{1+2+3}$ =$\frac{3}{2}$ 

  => a= $\frac{3}{2}$ (loại)

  TH2:  a + b + c =18

  Ta có : a = $\frac{b}{2}$ =$\frac{c}{3}$ =$\frac{a+b+c}{1+2+3}$ = 3

  => a =3 (TMĐK)

  => b = 6

  => c=9

  Vậy số cần tìm là 396 và 369

  0
  2021-01-01T09:17:52+00:00

  Đáp án:396 hoặc 936

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chữ số nhỏ nhất là x
  => Ba chữ số theo tỉ lệ là: x, 2x, 3x với 3x ≤ 9
  => x ≤ 3 (1)
  Vì số cần tìm chia hết cho 18, nghĩa là chia hết cho 9
  Nên (x + 2x + 3x) = 6x chia hết cho 9
  => x chia hết cho 3 (2)
  Từ (1) & (2), suy ra: x = 3
  => Ba chữ số là 3, 6, 9 
  Theo đề bài số cần tìm chia hết cho 18 (18 là số chẵn), nghĩa là chia hết cho 2, vậy chữ số cuối phải là 6 
  => Số cần tìm là 396 hoặc 936

  0
  2021-01-01T09:18:08+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tìm một số có 3 chữ số các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )