Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 36 rồi bớt đi 54 thì được số lớn nhất có ba chữ số

Question

Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 36 rồi bớt đi 54 thì được số lớn nhất có ba chữ số

in progress 0
Jezebel 8 tháng 2020-11-01T08:35:11+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   `1017`

  Giải thích các bước giải:

  Số lớn nhất có `3` chữ số là: `999`
  Ta gọi số cần tìm là: `x`
  Theo đề bài ta có:
  `(x+36)-54=999`
  `=>x+36=999+54`
  `=>x+36=1053`
  `=>x=1053-36`
  `=>x=1017`
  Vây số cần tìm là `1017`

 2. – số lớn nhất có 3 chữ số là : 999

  nên : 999+54-36=1017

  suy ra số đó là : 1017

  vì 1017+36-54=999 là số lớn nhất có 3 chữ số .

Leave an answer