Tìm một số biệt ngữ xã hội khác để chỉ cách xưng hô đồ dùng của vua chúa, quan lại, anh em trong xã hội phong kiến

Question

Tìm một số biệt ngữ xã hội khác để chỉ cách xưng hô đồ dùng của vua chúa, quan lại, anh em trong xã hội phong kiến

in progress 0
Dulcie 5 months 2021-08-10T01:08:43+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-10T01:10:01+00:00

  ăn gọi là Ngự thiện
  áo gọi là Ngự bào
  thân thể gọi là long thể
  máu gọi là huyết
  còn giới buôn bán gọi tiền có mệnh giá là 100.000 nghìn đồng là 1 lít, 1 cành,…

  Một số từ ngữ của tầng lớp xã hội:

  – “1 chai (hoặc 1 củ)”= 1 triệu VNĐ.

  – “1 lít” = 1 trăm nghìn VNĐ

  – “1 xị (hoặc 1 xịch)”= 10 nghìn VNĐ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )