Tìm x: x. x= x mn giải giúp mik với

Question

Tìm x:
x. x= x
mn giải giúp mik với

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-27T05:57:36+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:58:37+00:00

  Đáp án:

  `x = 0` hoặc `x = 1`

  Giải thích các bước giải:

  `x . x = x`

  `=> x . x – x = 0`

  `=> x . (x – 1) = 0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x – 1 = 0\end{array} \right.\)

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\)

  Vậy `x = 0` hoặc `x = 1`

  Học tốt. Nocopy

  0
  2020-11-27T05:59:17+00:00

  Đáp án:

   $\text{ x . x = x }$

  $=>$ TH1 : $\text{ x = 1 }$

            TH2 : $\text{ x = 0 }$

  Vậy $x$ = $1$ hoặc $x$ = $0$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )