tìm min P= $\frac{\sqrt[]{x}-1}{\sqrt[]{x}+2}$

Question

tìm min P= $\frac{\sqrt[]{x}-1}{\sqrt[]{x}+2}$

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-11-29T11:30:02+00:00 1 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T11:31:55+00:00

  Đáp án: `P_{min} = -1/2` khi `x = 0`

  Giải thích các bước giải:

  `(\sqrt{x} – 1)/(\sqrt{x} + 2)`

  `= (\sqrt{x} + 2 – 3)/(\sqrt{x} + 2)`

  `= 1 – (-3)/(\sqrt{x} + 2)`

  Ta có:

  `sqrt{x} ≥ 0` với `∀ x ∈ RR`

  `<=> sqrt{x} + 2 ≥ 0` với `∀ x ∈ RR`

  `=> P ≥ 1 – (3)/2`

  `<=> P ≥ -1/2`

  Dấu “=” xảy ra

  `<=> x = 0`

  Vậy `P_{min} = -1/2` khi `x = 0`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )