tìm m để pt (m^2 +1)x^2 +mx -m^2 + 2=0 có 2 nghiệm trái dấu

Question

tìm m để pt (m^2 +1)x^2 +mx -m^2 + 2=0 có 2 nghiệm trái dấu

in progress 0
Calantha 1 tháng 2021-05-15T21:14:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  \(m\in (-\infty;-\sqrt2)\cup (\sqrt2;+\infty)\) 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \quad (m^2 + 1)x^2  + mx- m^2 + 2 = 0\\
  \text{Phương trình có hai nghiệm trái dấu}\\
  \Leftrightarrow ac <0\\
  \Leftrightarrow (m^2 + 1)(-m^2 + 2) <0\\
  \Leftrightarrow – m^2 + 2 < 0\quad (Do\ m^2 + 1 >0\quad \forall m)\\
  \Leftrightarrow m^2 > 2\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}m > \sqrt2\\m < -\sqrt2\end{array}\right.\\
  Vậy\ m\in (-\infty;-\sqrt2)\cup (\sqrt2;+\infty)
  \end{array}\)

 2. BẠN THAM KHẢO NHA!

  Giải thích các bước giải:

  $(m^2+1)x^2+mx-m^2+2=0$

  Pt có 2 nghiệm trái dấu:

  $⇔(m^2+1).(2-m^2)<0$

  $⇔(m^2+1).(m^2-2)>0$

  $⇔m^2-2>0$

  $⇔m^2>2$

  $⇔m\in(-\infty;-\sqrt{2})∪(\sqrt{2};+\infty).$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )