tim m để phương trình có nghiệm; msinx – (2m+1)sinxcosx + (m+1)cos^2x

Question

tim m để phương trình có nghiệm; msinx – (2m+1)sinxcosx + (m+1)cos^2x

0
Sigridomena 1 year 2020-11-22T07:35:06+00:00 0 Answers 20 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )