Tìm m để hàm số sau đay có tập xác định là (- vô cực,2] a) y= căn 4m^2-x b) y=căn m-x + căn m+1-x

Question

Tìm m để hàm số sau đay có tập xác định là (- vô cực,2]
a) y= căn 4m^2-x
b) y=căn m-x + căn m+1-x

in progress 0
Nem 1 year 2020-10-21T14:46:30+00:00 1 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:47:46+00:00

  Đáp án:

  b. \(2 \ge m\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  TXD:D = \left( { – \infty ;2} \right]\\
  a.y = \sqrt {4{m^2} – x} \\
  DK:4{m^2} – x \ge 0\\
   \to 4{m^2} \ge x\\
  Do:TXD:D = \left( { – \infty ;2} \right]\\
   \to 2 \ge 4{m^2}\\
   \to 1 \ge 2{m^2}\\
   \to {m^2} \le \dfrac{1}{2}\\
   \to  – \dfrac{1}{{\sqrt 2 }} \le m \le \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\\
  b.y = \sqrt {m – x}  + \sqrt {m + 1 – x} \\
  DK:\left\{ \begin{array}{l}
  m – x \ge 0\\
  m + 1 – x \ge 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  m \ge x\\
  m + 1 \ge x
  \end{array} \right. \to m \ge x\\
  Do:TXD:D = \left( { – \infty ;2} \right]\\
   \to 2 \ge m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )