Tìm M để hàm số được xác định trên R

Question

Tìm M để hàm số được xác định trên R
tim-m-de-ham-so-duoc-ac-dinh-tren-r

in progress 0
Dâu 8 tháng 2020-10-15T21:14:27+00:00 1 Answers 78 views 0

Answers ( )

 1. a) $y = \dfrac{2x + 1}{\sqrt{x^2 – 6x + m  -2}}$

  $y$ xác định trên $\Bbb R \Leftrightarrow x^2 – 6x + m – 2 > 0 \quad (*)$

  $\Leftrightarrow \Delta_{(*)}’ < 0$

  $\Leftrightarrow 3^2 – (m – 2) < 0$

  $\Leftrightarrow m – 2 > 9$

  $\Leftrightarrow m > 11$

  b) $y = \dfrac{\sqrt{m + 1}}{\sqrt{3x^2 – 2x + m}}$

  $y$ xác định trên $\Bbb R \Leftrightarrow 3x^2 – 2x + m > 0 \quad (**)$

  $\Leftrightarrow \Delta_{(**)}’ < 0$

  $\Leftrightarrow 1^2 – 3m < 0$

  $\Leftrightarrow m  \dfrac{1}{3}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )