Tìm luận điểm, luận cứ và lập luận cho đề bài sau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Chép mạng = bc (trên mạng ko đúng ý mik) Luận điểm là phải thâu tóm nội dun

Question

Tìm luận điểm, luận cứ và lập luận cho đề bài sau: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Chép mạng = bc (trên mạng ko đúng ý mik)
Luận điểm là phải thâu tóm nội dung toàn bài: ngắn gọn, đủ ý.

in progress 0
Thông Đạt 3 weeks 2021-07-09T06:54:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T06:55:56+00:00

   Luận điểm chính: Bàn luận về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”=>truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN chính là tấm lòng biết ơn.

  -Luận điểm 1: Ý nghĩa câu tục ngữ 

  + Luận cứ 1: Nghĩa đen

  + Luận cứ 2: Nghĩa bóng

  – Luận điểm 2: Lí giải “Tại sao ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây?”

  + Luận cứ 1: Tất cả những gì chúng ta thừa hưởng không tự nhiên có mà là do công sức nhiều người (thầy cô, cha mẹ, các vị anh hùng,…)

  + Luận cứ 2: Vì lòng biết ơn là nền tảng xây dựng một xã hội nhân ái.

   Luận điểm 3: Biết ơn cần kèm theo hành động (biểu hiện)

  + Luận cứ 1: Biết ơn không có hành động thì rất vô nghĩa

  + Luận cứ 2: Biểu hiện cụ thể (giúp đỡ, có các ngày lễ cụ thể,…)

  – Luận điểm 4: Ý nghĩa của lòng biết ơn

  + Luận cứ 1: Là thước đo phẩm chất con người, cơ sở mọi nghĩa cử cao đẹp

  + Luận cứ 2: Xây dựng mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )