TÌM LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ CHO ĐỀ : MỘT LÀM CHẲNG NÊN NON BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Question

TÌM LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ CHO ĐỀ : MỘT LÀM CHẲNG NÊN NON BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

in progress 0
Sapo 3 days 2021-07-19T06:06:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T06:07:22+00:00

  Luận điểm: Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại lên hòn núi cao

  Luận cứ: (Trong hình)

  tim-luan-diem-luan-cu-cho-de-mot-lam-chang-nen-non-ba-cay-chum-lai-nen-hon-nui-cao

  0
  2021-07-19T06:07:38+00:00

  Giới thiệu về câu tục ngữ “ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

  Như ta được biết tinh thần đoàn kết là nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Điều này được thể hiện rõ trong quá trình đấu tranh và lao động sản xuất của người dân. Vì thế cha ông ta có câu:

  “Một cây làm chẳng nên non

  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

  1. Giải thích câu tục ngữ “ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

  – Nghĩa đen: Nếu chỉ có một cây đơn độc thì không thể tạo thành ngọn núi to mà cần phải có thật nhiều cây chụm lại thì mới tạo thành ngọn núi.

  – Nghĩa bóng:

  + Một cây: Chỉ một người đơn lẻ tồn tại trong xã hội

  + Ba cây: Chỉ một tập thể người

  + chụm lại: đoàn kết lại

  + núi cao: đích đến cuối cùng của thành công

  => Nghĩa cả câu: Nếu chỉ có một người đơn phương làm việc thì không thể thành công bằng một tập thể người cùng nhau đoàn kết.

  2. Chứng minh tinh thần đoàn kết của dân tộc ta

  a. Trong thực tế lịch sử:

  – Nhân dân ta đã đoàn kết chiến đấu và chiến thắng nhiều giặc ngoại xâm, dù chúng mạnh hơn ta rất nhiều.

  b: Trong đời sống hằng ngày:

  – Nhân dân ta đoàn kết trong lao động sàn xuất, cùng nhau góp sức đắp đê ngăn nước lũ để bảo vệ mùa màng… 

  c. Bài học:

  – Đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch. Đoàn kết là yếu tố quyết định thành công. Bác Hổ từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.”

  3. Bài học kinh nghiệm từ câu tục ngữ “ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
  Đoàn kết là sức mạnh vô địch, đoàn kết quyết định nên sự thành công.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )