Tìm lời dẫn trong khổ thơ sau và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp? a) Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài: “Hoa tay

Question

Tìm lời dẫn trong khổ thơ sau và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn
gián tiếp?
a) Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay”
b) Hôm ấy, tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái sáu tuổi thì
phát hiện rảơ mỗi ngăn túi là một đôi găng tay. Nghĩ rằng một đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay
rồi tôi bảo con : “Vì sao con mang tới hai đôi găng tay trong túi áo?”. Con tôi trả lời:
“Con làm như vậy từ lâu rồi. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng tay. Nếu
con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh.
Giúp mình vs m.n :<

in progress 0
Thành Đạt 1 year 2020-11-26T17:45:24+00:00 3 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T17:47:18+00:00

  a.Những lời dẫn:“Hoa tay thảo những nét Như phượng múa rồng bay”

  b.Những lời dẫn: “Vì sao con mang tới hai đôi găng tay trong túi áo?”.“Con làm như vậy từ lâu rồi. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng tay. Nếu con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh.

  ⇒Đều là lời dẫn trực tiếp

  chúc bạn học tốt!!!!!!!

  0
  2020-11-26T17:47:22+00:00

  a) 

   Lời dẫn trong khổ thơ a) là:

  “Hoa tay thảo những nét

  Như phượng múa rồng bay”

  => Đây là lời dẫn gián tiếp.

  b)

  Lời dẫn trong khổ thơ b) là:

  “Vì sao con mang tới hai đôi găng tay trong túi áo?”

  “Con làm như vậy từ lâu rồi. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng tay. Nếu con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh”

  => Đây là những lời dẫn trực tiếp. Vì nó thể hiện ở chỗ lời dẫn của nhân vật nằm sau dấu hai chấm và nằm ở giữa hai dấu ngoặc kép.

  0
  2020-11-26T17:47:28+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo rồng bay phượng múa trực tiếp hôm nay các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )