Tìm k để các hàm số sau: a) y =5x-(2-x)k đồng biến, nghịch biến b) y =(k ²-4)x-2 đồng biến c) y= (4-4k+k ²)x+2 đồng biến

Question

Tìm k để các hàm số sau:
a) y =5x-(2-x)k đồng biến, nghịch biến
b) y =(k ²-4)x-2 đồng biến
c) y= (4-4k+k ²)x+2 đồng biến

in progress 0
Philomena 1 year 2020-10-31T09:34:01+00:00 2 Answers 129 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T09:35:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $a)y = 5x – \left( {2 – x} \right)k = 5x – 2k + xk = \left( {k + 5} \right)x – 2k$

  +) Hàm số đồng biến:

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow k + 5 > 0\\
   \Leftrightarrow k >  – 5
  \end{array}$

  +) Hàm số nghịch biến:

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow k + 5 < 0\\
   \Leftrightarrow k <  – 5
  \end{array}$

  Vậy $k>-5$ hàm số đồng biến và $k<-5$ hàm số nghịch biến.

  $b)y = \left( {{k^2} – 4} \right)x – 2$

  Hàm số đồng biến:

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow {k^2} – 4 > 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  k > 2\\
  k <  – 2
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Vậy $k>2$ hoặc $k<-2$ thì hàm số đồng biến.

  $c)y = \left( {4 – 4k + {k^2}} \right)x + 2$

  Hàm số đồng biến:

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 4 – 4k + {k^2} > 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {2 – k} \right)^2} > 0\\
   \Leftrightarrow k \ne 2
  \end{array}$

  Vậy $k\ne 2$ thì hàm số đồng biến.

  0
  2020-10-31T09:35:48+00:00

  Đáp án:

  a) Hàm số $y=5x-(2-x)k=5x-2k+kx=(k+5)-2k$

  Đồng biến khi :

  $k+5>0$

  $⇔k>-5$

  Nghịch biến khi :

  $k+5<0$

  $⇔k<-5$

  Vậy $k>-5$ thì hàm số $y=5x-(2-x)k$ đồng biến. 

         $k<-5$ thì hàm số $y=5x-(2-x)k$ nghịch biến.

  b) Hàm số $y=(k^2-4)x-2$

  Đồng biến khi :

  $k^2-4>0$

  $⇔(k-2)(k+2)>0$

  $⇔\left[ \begin{array}{1}\left\{ \begin{matrix}k-2>0\\k+2>0\end{matrix} \right.\\\left\{ \begin{matrix}k-2<0\\k+2<0\end{matrix} \right.\end{array} \right.$

  $⇔\left[ \begin{array}{1}k>2\\k<-2\end{array} \right.$

  Vậy $k>2$ hoặc $k<-2$ thì hàm số $y=(k^2-4)x-2$ đồng biến.

  c) Hàm số $y=(4-4k+k^2)x+2$

  Đồng biến khi :

  $4-4k+k^2>0$

  $⇔(2-k)^2>0$

  $⇔k \neq 2$

  Vậy $k \neq 2$ thì hàm số $y=(4-4k+k^2)x+2$ đồng biến.

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )