Tìm ít nhất là 20 câu ca dao, tục ngữ nói về Quảng Trị. Nhiều hơn 20 thì càng tốt, ko spam,…

Question

Tìm ít nhất là 20 câu ca dao, tục ngữ nói về Quảng Trị.
Nhiều hơn 20 thì càng tốt, ko spam,…

in progress 0
Thiên Di 2 months 2021-07-25T07:03:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T07:04:45+00:00

  *Câu ca dao , tục ngữ nói về Quảng Trị :

  1,Công cấy thì bỏ, công làm cỏ thì ăn

  Chớp ngã Cồn Tiên, mưa liền gặp trộ

  2,Đập đất nhỏ, luống đánh to

  Xung quanh rắc đậu, trồng ngô xen vào

  3,Đói thì ăn môn ăn khoai

  Đừng thấy ló lỗ giêng hai mà mừng

  4,Trăng rằm đã to lại tròn

  Khoai lang đất cát đã ngon lại bùi

  5,Bạn về không có chi đưa

  Môn khoai đang dại, mít dừa đang non

  6,Cây cao bóng mát chẳng ngồi

  Lại ngồi trửa nắng trách trời không dim

  7,Cây khô xuống nước cũng khô

  Phận nghèo đi tới chỗ mô cũng nghèo

  8,Con quan lấy đứa mần than

  Nắng mưa phải chịu cơ hàn phải theo

  9,Chàng ơi phụ thiếp làm chi

  Thiếp là cơm nguội những khi đói lòng

  10,Đi mô cho thiếp đi cùng

  Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp theo

  11,Cam chua, quýt ngọt… bồng the

  Thấy em nho nhỏ, anh ve anh để dành

  12,Xa anh có bấy nhiêu ngày

  Tình em như mảnh trăng gầy nửa đêm

  13,Hai ta mót củi một cồn

  Bứt tranh một chỗ, tiếng đồn thật xa

  14,Em đương vút nếp hong xôi

  Nghe anh lấy vợ, thúng trôi nếp chìm

  15,Ai hay nông nổi mần ri

  Ngày xưa ở rứa, vội chi trao lời

  16,Anh đã có vợ thời thôi

  Không phải mắm nêm chuối chát mà muốn moi cho nhiều

  17,Anh về đừng có ngó lui

  Để em ngó dọi ngùi ngùi thêm thương

  18,Anh đưa em lên đến ngã tư sòng

  Em trở Về Cam Lộ, anh trở lại Triệu Phong với ai chừ

  19,Được nên chồng nên vợ thì hay

  Rủi thời đói khổ có ăn mày cũng phu thê

  20,Tôm rằn bóc vỏ bỏ đuôi

  Gạo de An Cựu mà nuôi mẹ già

  21,Đôi ta thương chắc mần ri

  Bọ mẹ mần rứa, eng thì mần răng?

   22,Thiếp thương chàng gươm vàng không sợ

  Súng bắn chin, mười lần duyên nợ không buông.

   23,Chẳng thà chịu tiếng cho luôn

  Gươm trường kề cổ không buông nghĩa chàng.

  XIN HAY NHẤT AK

  0
  2021-07-25T07:05:38+00:00

  1 Câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn

  2 Chẳng vui cũng thể xứ Đông
  Chẳng ngon cũng rượu Kim Long gọi là
  Chẳng thơm cũng thể hương đàn
  Chẳng trong cũng thể nước nguồn Hàn chảy ra

  3 Nem chợ Sãi,
  Vải La Vang
  Khoai Quán Ngang,
  Dầu tràm Đại Nại
  Mai phường Trúc
  Nước độc Kim Giao
  Gạo Phước Điền
  Chiêng Sắc Tứ
  Khoai từ Trà Bát
  Quạt chợ Sòng
  Cá bống Bích La
  Gà Trà Lộc
  Môn độn An Đôn
  Tôm đồng Mai Lĩnh
  Bánh ít Đạo Đầu
  Trầu nguồn Khe Gió
  Cỗ Trung Đơn
  Thơm Bồ Bản
  Nghệ vàng An Lộng
  Xôi thống Hải Thành
  Gạch Trí Bưu
  Lựu Triệu Phước

  Tối ăn khoai
  Mai ăn sắn
  Nắng Đông Hà
  Đàn bà Hội Yên

  4 Nhớ chi như cháo vạt giường
  Đứng mơ mùi nén, ngồi thương mùi hành

  5

  Đồn rằng Kẻ Lạng vui thay
  Đi ba bốn ngày kể đã lắm công
  Bên dưới có sông bên trên có chợ
  Anh lấy em về làm vợ nên chăng?
  Tre già để gốc cho măng

  6

  Mẹ thương con qua cầu Ái Tử
  Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu
  Một mai bóng xế trăng lu
  Con ve kêu mùa hạ, biết mấy thu gặp chàng

  Dị bản

  • Mẹ bồng con ra ngồi cầu Ái Tử
   Gái trông chồng khác thể Vọng Phu
   Đêm năm canh nguyệt xế mây mù
   Nghe con chim kêu mùa hạ, biết mấy thu cho gặp chàng                                                         

  Văn chương Xuân Mỹ
  Lí sự Thụy Khê
  Làm thuê Cẩm Phổ

  8

  Người bớt đen lắm ló
  Người bớt đỏ lắm tiền

  Dị bản

  • Người bớt đen lắm ló
   Người bớt đỏ lắm tiền
   Lấy chồng về kẻ Diên
   Không bớt đen cũng bớt đỏ

  • 9 Gạo Phước Điền, chiêng Sắc Tứ
  • 10 Khoai từ Trà Bát, quạt chợ Sông
  • 11 Cá bống Bích La, gà Trại Lộc…
  • 12 Kinh nghiệm về đời sống xã hội có những câu thật xác đáng và thực tế:
  • 13 Chạy lóc xóc không bằng góc vườn
  • 14 Nhiều nghề cá trê húp nác(nước)
  • 15 Gạo Phước Điền, chiêng Sắc Tứ
  • 16 Khoai từ Trà Bát, quạt chợ Sông
  • 17 Cá bống Bích La, gà Trại Lộc…
  • 18 Kinh nghiệm về đời sống xã hội có những câu thật xác đáng và thực tế:
  • 19 Chạy lóc xóc không bằng góc vườn
  • 20 Nhiều nghề cá trê húp nác(nước)                                                                             
  • 21 Đừng chóng bạc như vôi
  • 22 Xách bầu phải xem quai
  • 23 Địu con phải xem vải buộc
  • 24 Làm cỏ phải xem cán nắm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )