Tìm hình chiếu của điểm M lên đường thẳng (d) và điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng (d) với: a) M(3;-1) , d: 2x+5y-30=0 b) M(-5;13) , d:

Question

Tìm hình chiếu của điểm M lên đường thẳng (d) và điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng (d) với:
a) M(3;-1) , d: 2x+5y-30=0
b) M(-5;13) , d: 2x-3y-3=0

in progress 0
Thiên Di 2 years 2021-02-02T17:30:14+00:00 2 Answers 150 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-02T17:32:06+00:00

  a)  Đường thẳng Δ đi qua M và vuông góc với (d) đi qua M(3;-1) và có $\vec{n}=\vec{u_d}=(5;-2)$

  ⇒pt(Δ): 5(x-3)-2(y+1)=0 ⇔ 5x-2y-17=0

  Hình chiếu của M lên d là giao của (Δ) và (d), và là nghiệm của hệ pt:

  $\left \{ {{5x-2y-17=0} \atop {2x+5y-30=0}} \right.$⇔$\left \{ {{x= 5} \atop {y=4}} \right.$ ⇒ H(5;4)

  H là trung điểm của MM’, suy ra: 

  $x_{M’}=2x_H-x_M=7$

  $y_{M’}=2y_H-y_M=9$

  ⇒M'(7;9)

  b) Tương tự: H(3;1); M'(11;-11)

  0
  2021-02-02T17:32:20+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hình chiếu của điểm lên đường thẳng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )