Tìm hiểu chung về văn nghị luận 1/ Nghị luận về cuộc sống 2/ Cần tạo thói quen tốt trong đời sống 3/ chống nạn thất học Làm giúp! :)

Question

Tìm hiểu chung về văn nghị luận
1/ Nghị luận về cuộc sống
2/ Cần tạo thói quen tốt trong đời sống
3/ chống nạn thất học
Làm giúp! 🙂

in progress 0
King 2 months 2021-07-25T05:50:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T05:51:41+00:00

  🙂 Xin câu trả lời hay nhất ạ

   Đã chữa r nhó

  tim-hieu-chung-ve-van-nghi-luan-1-nghi-luan-ve-cuoc-song-2-can-tao-thoi-quen-tot-trong-doi-song

  0
  2021-07-25T05:51:55+00:00

  3/Cần tạo thói quen tốt trong đời sống

  -Luận điểm chính: Chống nạn thất học

  -Luận điểm phụ 

  +Nâng cao dân trú

  +Mọi người VN phải hiểu biết quyền lợi của mình

  -Lí lẽ,dẫn chứng:
  +Tình trạng thất học,lạc hậu trước Cách Mạng Tháng 8

  +Những điều kiện cần phải có để người dân tham gia nạn thất học

  +Những khả năng thực tế

  2/Cần tạo thói quen tốt trong đời sống

  a)Đây là 1 văn bản nghị luận vì:

  +Vấn đề đưa ra để bàn luận là một vấn đề mang ý nghĩa xã hội:cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống,xã hội

  +Để giải quyết vấn đề trên,tác giả đã sử dụng nhiều lí lẽ,dẫn chứng để trình bày và bảo vệ quan điểm của mình

  b) Tác giả đã đề xuất ý kiến:cần phân biệt thói quen tốt  và thói quen xấu.Cần tạo thói quen tốt và khắc phục thói quen xấu

  -Câu văn thể hiện ý kiến đó là: “Con người phải biết phần biệt…..khó sửa”

  -Lí lẽ,dẫn chứng:

  +Thói quen tốt:dậy sớm,đúng hẹn,giữ lời hưa,luôn đọc sách

  +Thói quen xấu: Hút thuốc lá,hay cáu giận,mất trực tự,gạt tàn bừa bãi,vứt rác bừa bãi

  c)Bài nghị luận giải quyết đúng vấn đề thực tế trên khắp cả nước nhất là những khu đô thị

  -Chúng ta tán thành ý kiến trên vì tác giả đã đưa ra những lí lẽ,dẫn chứng cụ thể và đúng thực tế.

  (Có gì sai thì cmt bên dưới!)

  #Ann

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )