tim gia tri nho nhat cua bieu thuc. B = x (x – 6)

Question

tim gia tri nho nhat cua bieu thuc.
B = x (x – 6)

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-10T09:35:18+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T09:36:58+00:00

  B=x(x-6)

  =x²-6x

  =(x²-6x+9)-9

  =(x-3)²-9

  Vì (x-3)²≥0∀x nên (x-3)²-9≥-9∀x

  Dấu ”=” xảy ra khi x-3=0⇔x=3

  Vậy minB=-9⇔x=3

   

  0
  2020-11-10T09:37:04+00:00

  Bạn tham khảo bên dưới nhé :

  Ta có : B = x.(x-6)

                = (x² -6x + 9) – 9

                = (x² – 2.3x + 3²) – 9

                = (x – 3)² -9

  Với mọi x ta thấy :  (x-3)² ≥ 0 

                          ⇒   (x-3)² – 9 ≥ -9

                          ⇒ B ≥ -9

  Dấu “=” xảy ra ⇔ (x-3)² = 0

                          ⇔ x – 3   = 0

                          ⇔      x    = 3

  Vậy min B = -9 ⇔ x = 3

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )