tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=Ix-2013I+2014

Question

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=Ix-2013I+2014

in progress 0
Ladonna 2 years 2020-11-14T05:17:54+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T05:19:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A = | x – 2013 | + 2014 

  Ta có : 

  | x – 2013 | $\geq$ 0

  ⇒ | x – 2013 | + 2014 $\geq$ 2014

  Dấu ”=” xảy ra khi | x – 2013 | = 0 ⇔ x – 2013 = 0 ⇔ x = 2013

  Vậy Min A = 2014 đạt đc khi x = 2013

  0
  2020-11-14T05:19:23+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `|x – 2013| ≥ 0`

  `=> |x – 2013| + 2014 ≥ 2014`

  `=> A ≥ 2014`

  Dấu “=” xẩy ra

  `<=> x – 2013 = 0`

  `<=> x = 2013`

  Vậy GTNN của A là `2014 <=> x = 2013` 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )