Tìm giá trị lớn nhất của B = – 5$x^{2}$ – 4x + 1 Trình bày rõ ràng nhé

Question

Tìm giá trị lớn nhất của B = – 5$x^{2}$ – 4x + 1
Trình bày rõ ràng nhé

in progress 0
Jezebel 8 tháng 2020-10-16T12:33:57+00:00 1 Answers 79 views 0

Answers ( )

 1. `B=-5x^2-4x+1`

  `=-5x^2-4x-16/25+41/25`

  `=-(5x^2+4x+16/25)+41/25` 

  `=-(x√5+4/5)^2+41/25` (chỗ này hằng đẳng thức ko đúng có thể đề bạn sai)

  Vì `-(x√5+4/5)≤0∀x`

  `→-(x√5+4/5)^2+41/25≤0∀x`

  `→B≤41/25`

  Dấu `=` xảy ra `↔x√5+4/5=0↔x√5=-4/5↔x=-4/(5√5)`

  Vậy `B_(max)-41/25↔x=-4/(5√5)`

  Bạn xem lại đề ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )