tìm giá trị lớn nhất của A= I x- 1/2 I +1/3

Question

tìm giá trị lớn nhất của A= I x- 1/2 I +1/3

in progress 0
Euphemia 8 tháng 2020-11-02T00:17:23+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

 1. +)Ta có:|`x` – `\frac{1}{2}` ≥0(∀`x`)

  ⇒|`x` – `\frac{1}{2}` | + `\frac{1}{3}` ≥ `\frac{1}{3}`

  ⇒`A` ≥ `\frac{1}{3}`

  Dấu” = ” xảy ra:

  `x`-`\frac{1}{2}` = 0

  ⇒`x` = `\frac{1}{2}`

  Vậy MIN `A` = `\frac{1}{3}`⇔`x` = `\frac{1}{2}`

   

 2. Bạn viết hơi nhầm nha, đề phải là tìm giá trị nhỏ nhất nhé !!!!

  Đáp án:

  Ta có

  ` |x-1/2| \ge 0`

  ` => | x-1/2| +1/3 \ge 1/3`

  ` => A \ge 1/3`

  ` =>` GTNN của `A = 1/3` 

  Dấu `=` xảy ra khi 

   ` x -1/2 = 0`

  ` \to  x = 1/2`

  Vậy GTNN của `A = 1/3` khi `  x = 1/2`

   

Leave an answer