Tim giá trị của chữ số 3 trong các số sau : 723 091 264; 53 067; 30 764 519

Question

Tim giá trị của chữ số 3 trong các số sau : 723 091 264; 53 067; 30 764 519

in progress 0
Neala 10 months 2020-11-21T09:51:23+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T09:52:39+00:00

  Giá trị của chữ số 3 trong:

  – 723091264: 3000000(chữ số hàng triệu)

  – 53067: 3000(chữ số hàng nghìn)

  – 30764519: 30000000(chữ số hàng chục triệu)

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2020-11-21T09:53:20+00:00

  Giá trị của `3` trong các số 723 091 264;53 067; 30 764 519 lần lượt là : `3 000 000`(3  triệu) ; `3 000`(3   nghìn) ; `30 000 000`(30  triệu)

  `#Study well`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )