Tìm đồng nghĩa The kidnapper (gave himself up) to the police A) confided himself C) accommodated himself B) surrendered D)

Question

Tìm đồng nghĩa
The kidnapper (gave himself up) to the police
A) confided himself C) accommodated himself
B) surrendered D) went up

in progress 0
Linh Đan 1 year 2020-10-31T03:17:16+00:00 3 Answers 99 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T03:19:07+00:00

  B(give oneself up to sb=surrender to sb: đầu hàng ai)

  A: tin tưởng

  C: cung cấp nơi ở

  0
  2020-10-31T03:19:09+00:00

  B. Give oneself up = surrender: tự thú, tự nộp mình
  Dịch: Kẻ bắt cóc đã tự thú với cơ quan chức năng.

  0
  2020-10-31T03:19:21+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo surrender nghĩa là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )