Tìm đọc và xác định tính chất cổ điển để thấy được nỗi niềm hòa cổ trong bài thơ “Qua đèo Ngang

Question

Tìm đọc và xác định tính chất cổ điển để thấy được nỗi niềm hòa cổ trong bài thơ “Qua đèo Ngang

in progress 0
Amity 2 months 2021-07-29T23:03:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-29T23:04:36+00:00

    Nỗi niềm hoài cổ trong bài ” Qua Đèo Ngang ” này ý nói là tác quả đang nhớ lại ngày xưa nhớ nước , nhớ nhà . Khi nước còn đang phồn thịnh thì Pháp qua xâm lược nên tác giả sợ mất nước.

    -Chúc bạn học tốt-

     Vote và đánh giá giúp mk vs ha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )