Tìm điều kiện dùm mình :( 2$x^{3}$ $\neq$ 0 => …….

Question

Tìm điều kiện dùm mình 🙁
2$x^{3}$ $\neq$ 0 => …….

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2020-10-30T07:12:15+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T07:13:23+00:00

  Đáp án:

   x khác 0

  Giải thích các bước giải:

   Ta có :  2x^3 khác 0

            =>   x^3 khác 0

            =>      x  khác 0

  chúc bn hk tút:))

  0
  2020-10-30T07:13:38+00:00

  `2x^3` $\neq$ `0`

  `<=>x^3` $\neq$ `0`

  `<=>x` $\neq$ `0`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )