Tìm x để 1-P>0, giải tiếp giúp em với ạ

Question

Tìm x để 1-P>0, giải tiếp giúp em với ạ
tim-de-1-p-0-giai-tiep-giup-em-voi-a

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-11-29T10:01:53+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T10:03:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bn hok tốt !

  tim-de-1-p-0-giai-tiep-giup-em-voi-a

  0
  2020-11-29T10:03:46+00:00

  Đáp án: `P < 1` với `∀ x ∈ RR`

  Giải thích các bước giải:

   Vì 

  `((\sqrt{x} – 1)²)/((\sqrt{x} + 1)²) ≥ 0` với `∀ x ∈ RR`

  `=> 1 – P > 0` với `∀ x ∈ RR`

  `=> P < 1` với `∀ x ∈ RR`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )