Tìm danh từ trong : Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc. Nhưng vua vẫn còn muốn thử một lần nữa . Qua hokm sau, khi hai cha con đang

Question

Tìm danh từ trong :
Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc. Nhưng vua vẫn còn muốn thử một lần nữa . Qua hokm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ nhà vua mang tới một con chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn. Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo:
-ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim.
Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn.
Lập tức, vua cho gọi cả hai cha con vào, ban thưởng rất hậu.

in progress 0
Adela 7 months 2021-06-22T02:15:50+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T02:17:00+00:00

  Danh từ: Vua, đình thần, công quán, sứ nhà vua, chim sẻ, cái kim, con dao, thịt chim.

  0
  2021-06-22T02:17:26+00:00

  Danh từ : Vua ; đình thần ; thằng bé ; hai cha con ; công quán ; sứ ; chim sẻ ; cha ; kim may ; ông ; con dao ; thịt chim

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )