Tìm đại từ trong bài ” phân xử tài tình “

Question

Tìm đại từ trong bài ” phân xử tài tình “

in progress 0
Gerda 7 months 2021-06-22T00:29:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T00:30:23+00:00

  Đại từ là “tài”

  vì đằng sau động từ là danh từ mà đại từ là một dạng thế thay thế cho một danh từ 

  0
  2021-06-22T00:30:37+00:00

  đại từ là ”tài”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )