tìm cụm trong trong câu sau trong đất trời ko j quý bằng hạt gạo

Question

tìm cụm trong trong câu sau trong đất trời ko j quý bằng hạt gạo

in progress 0
Cherry 6 months 2021-07-23T13:42:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T13:43:46+00:00

  Trong câu sau:” Trong đất trời không gì quý bằng hạt gạo”.

  ⇒Đây là cụm tính từ.(không gì quý bằng hạt gạo)

  Phần trước                          Phần TT                    Phần sau

  không gì                               quý                          bằng hạt gạo                         

  0
  2021-07-23T13:43:47+00:00

  Tìm cụm từ trong trong câu sau “Trong đất trời không gì quý bằng hạt gạo”

  Đáp án:

  Cụm tính từ: Không gì quý bằng hạt gạo.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )