Tìm cụm động từ trong các câu dưới đây Đàn bò ung dung gặm cỏ trên đồng. Lúc đi qua một khu rừng,Lê Lợi bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa.

Question

Tìm cụm động từ trong các câu dưới đây
Đàn bò ung dung gặm cỏ trên đồng.
Lúc đi qua một khu rừng,Lê Lợi bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa.
Những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời.

in progress 0
Tài Đức 1 year 2021-07-09T15:57:26+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T15:58:38+00:00

  Cụm động từ trong các câu:

  Đàn bò ung dung gặm cỏ trên đồng.( cái này là động từ)

  Lúc đi qua một khu rừng,Lê Lợi bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa.

  Những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời.

  0
  2021-07-09T15:59:14+00:00

  @Meoss_

  * Đàn bò ung dung gặm cỏ trên đồng.

  * Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa.

  * Những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời.

  _ In đậm + gạch chân: cụm động từ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )