tìm \cụm động từ trong bài thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng

Question

tìm \cụm động từ trong bài thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng

in progress 0
Hải Đăng 3 weeks 2021-07-07T08:23:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T08:24:21+00:00

  Cụm động từ trong bài thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng cụm động từ là THẦY THUỐC GIỎI;

  0
  2021-07-07T08:25:11+00:00

  thầy thuốc giỏi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )