tìm cụm danh từ: ngày sưa ở vùng đất Lạc Việt ,cứ như bây giờ là ở bắc bộ nước ta, có 1 vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần long nữ, tên là Lạc Long

Question

tìm cụm danh từ: ngày sưa ở vùng đất Lạc Việt ,cứ như bây giờ là ở bắc bộ nước ta, có 1 vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần long nữ, tên là Lạc Long Quân

in progress 0
Khoii Minh 6 months 2021-07-17T16:03:48+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:05:12+00:00

  có 1 vị thần thuộc nòi rồng → là cụm danh từ

  0
  2021-07-17T16:05:47+00:00

  tìm cụm danh từ: ngày sưa ở vùng đất Lạc Việt ,cứ như bây giờ là ở bắc bộ nước ta, có 1 vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần long nữ, tên là Lạc Long Quân

  Trả lời :

  Cụm danh từ là : có 1 vị thần thuộc nòi rồng .

  xin hay nhất ạ .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )