Tìm cụm danh Từ Các em học sinh lớp 6 đang thi môn ngữ văn

Question

Tìm cụm danh Từ
Các em học sinh lớp 6 đang thi môn ngữ văn

in progress 0
niczorrrr 2 months 2021-08-01T06:56:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T06:57:21+00:00

  Cụm danh từ là : Các em học sinh lớp 6

  0
  2021-08-01T06:58:04+00:00

  Tìm cụm danh từ : Các em học sinh lớp 6

  Ghi nhớ : Cụm Danh từ là cụm từ có vai trò tương tự như một Danh từ trong câu, có thể làm chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ cho câu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )