Tìm cụm chủ ngữ vị ngữ trg các câu sau đây: a.nhưng người nghệ sĩ k những cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ b.không 1 lời gửi của Nguy

Question

Tìm cụm chủ ngữ vị ngữ trg các câu sau đây:
a.nhưng người nghệ sĩ k những cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ
b.không 1 lời gửi của Nguyễn Du, 1 Tom-xtoi cho nhân loại phức tạp hơn và cũng phong phú hơn và sâu sắc hơn
c.nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm

in progress 0
Orla Orla 2 months 2021-07-28T17:04:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T17:05:58+00:00

  Xin ctlhn nhé  :”)

  tim-cum-chu-ngu-vi-ngu-trg-cac-cau-sau-day-a-nhung-nguoi-nghe-si-k-nhung-cai-da-co-roi-ma-con-mu

  0
  2021-07-28T17:06:34+00:00

  a.nhưng người nghệ sĩ k những cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ

  không 1 lời gửi của Nguyễn Du, 1 Tom-xtoi cho nhân loại phức tạp hơn và cũng phong phú hơn và sâu sắc hơn

  c.nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm

  chủ ngữ                      vị ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )