Tìm chữ số x;y có dạng 20x7y để chia hết cho 2; 4;6

Question

Tìm chữ số x;y có dạng 20x7y để chia hết cho 2; 4;6

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-21T15:38:29+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T15:39:40+00:00

  * Để giải bài em cần nắm chắc lý thuyết mở rộng như sau: 

  + Hai chữ số tận cùng chia hết cho 4 `=>` số đó chia hết cho 4.                         (1)

  + Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 `=>` thì chia hết cho 6.              (2)
  Lời giải: 

  + 20x7y chia hết cho 2 `=> y ∈ { 2;4;6;8}`

  + 20x7y chia hết cho 4. Sẽ không tồn tại y ( với mọi y thuộc N ) sao cho 20x7y chia hết cho 4     (1)

  Đến đây là ko thoả mãn đề rồi nhé em.       

  * Giải thêm

  + Nếu 20x7y chia hết cho 2 `=> y ∈ { 2;4;6;8}`

  Theo (2) thì `2+0+x+7+y` chia hết cho 3  `=> x ∈ { 0→9}`

  Ta xét:

  + Nếu x= 0 và y=2 không chia hết

  + Nếu x= 1 và y=2 chia hết

  + Nếu x= 2 và y=2 không chia hết

  + Nếu x= 3 và y=2  chia hết

  + Nếu x= 4 và y=2 không chia hết

  + Nếu x= 5 và y=2 chia hết

  + Nếu x= 6 và y=2 không chia hết

  + Nếu x= 7 và y=2 chia hết

  + Nếu x= 8 và y=2 không chia hết

  + Nếu x= 9 và y=2 chia hết

  ;

  ;

  + Nếu x= 0 và y=2 không chia hết

  + Nếu x= 1 và y=2 chia hết

  + Nếu x= 2 và y=4 không chia hết

  + Nếu x= 3 và y=6  chia hết

  + Nếu x= 4 và y=8 không chia hết

  ;

  ;

  + Nếu x= 5 và y=2 chia hết

  + Nếu x= 6 và y=2 không chia hết

  + Nếu x= 7 và y=4 chia hết

  + Nếu x= 8 và y=6 không chia hết

  + Nếu x= 9 và y=8 chia hết

  0
  2020-10-21T15:40:12+00:00

  Đáp án: Đề bài sai ạ 

   

  tim-chu-so-y-co-dang-207y-de-chia-het-cho-2-4-6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )