Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong các câu dưới đây: a, Con hãy dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ. b, Đàn cá chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp. c.

Question

Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong các câu dưới đây:
a, Con hãy dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ.
b, Đàn cá chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.
c. Những bông hoa mai đang nở rộ đón ánh nắng xuân đầu mùa.

in progress 0
Gerda 2 days 2021-07-22T07:10:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T07:12:05+00:00

  Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong các câu dưới đây:
  a, Con hãy dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ.
  b, Đàn cá chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.
  c. Những bông hoa mai đang nở rộ đón ánh nắng xuân đầu mùa.

  Chú thích : NHỮNG CÂU MÌNH CHỈ IN ĐẬM THÔI LÀ CHỦ NGỮ

  NHỮNG CÂU MÌNH VỪA CHO IN NGHIÊNG , IN ĐẬM VÀ GẠCH CHÂN LÀ VỊ NGỮ

  0
  2021-07-22T07:12:35+00:00

  a, Con  hãy dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ.

      Chủ ngữ                      Vị ngữ

  b, Đànchuối  con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.

         Chủ ngữ                    Vị ngữ

  c,Những bông hoa mai  đang nở rộ đón ánh nắng xuân đầu mùa.

         Chủ ngữ                                              Vị ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )