tìm câu tục ngữ đồng nghĩa với câu :3 Làm ơn nhoa Tháng năm chưa nằm đã sáng (câu này nếu có có vẫn hộ mình nha mai KT rùi) Tháng mười chưa cườ

Question

tìm câu tục ngữ đồng nghĩa với câu :3 Làm ơn nhoa
Tháng năm chưa nằm đã sáng (câu này nếu có có vẫn hộ mình nha mai KT rùi)
Tháng mười chưa cười đã tối
2.”Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”
3.”Ráng mỡ gà có nhà thì giữ”
4.”Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt”
5.”Tấc đất tấc vàng”
6.”Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền”
7.”Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”
8.”Nhất thì, nhì thục”

in progress 0
Ngọc Hoa 1 week 2021-07-22T04:35:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T04:36:32+00:00

  Đáp án: 4

  Vào tháng 7 hằng năm,thường có những cơn bão và lũ lụt to. Khi đó, những chú kiến sẽ tìm những nơi cao để tránh lũ lụt. Ngày xưa thì mọi người đa số nhìn vào những hiện tượng hay đồ vật xung quanh để đóan được thời tiết. Vd: chuồn chuồn, Kiến, mây đen …

  #Chúc bạn học tốtXin hay nhất ak. Thanks@ThienMunz24

  0
  2021-07-22T04:36:58+00:00

  a,-Tháng năm chưa nằm đã sáng

  -chuồn chuồn bay thấp thì mưa , bay cao thì nắng , bay vừa thì râm

  b, – ‘Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa’.

  – ‘Dày sao trời nắng, vắng sao trời mưa’.

  c, – ‘Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa’.

  – ‘Ráng vàng thì gió, ráng mỡ chó thì mưa’.

  d, – ‘Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa’.

  – Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa’.

  – ‘Gió bắc hiu hiu, sếu kêu trời rét’.

  – ‘Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão’.

  – ‘Êch kêu uôm uôm, ao chuôm đẩy nước”

  e,- Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

  Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu!’

  h, – ‘Phân tro không bằng no nước’.

  – ‘Không nước không phân chuyên cần vô ích’

  – ‘Ruộng không phân như thân không của’.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )