Tìm các từ trái nghĩa trong câu ca dao sau và nêu tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ đó: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã

Question

Tìm các từ trái nghĩa trong câu ca dao sau và nêu tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ đó:
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối

in progress 0
Thiên Thanh 2 weeks 2021-07-20T04:59:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T05:00:50+00:00

  Các từ trái nghĩa : đêm- ngày, sáng- tối

  Tác dụng : nhấn mạnh rằng tháng năm đêm ngắn ngày dài, tháng mười thì ngày ngắn đêm dài

  0
  2021-07-20T05:01:42+00:00

  Từ  trái nghĩa Đêm >< sáng

                         Sngs >< tối

  -> Tác dụng: tạo các hình tượng tương phản , gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )