Tìm các từ ngữ địa phương của miền bắc và dịch từ đó ra từ ngữ toàn dân! Mn giúp bé vs :33 moah moah

Question

Tìm các từ ngữ địa phương của miền bắc và dịch từ đó ra từ ngữ toàn dân!
Mn giúp bé vs :33 moah moah

in progress 0
Verity 5 months 2021-08-27T15:31:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T15:33:03+00:00

  ba, bọ, cha -bố 

  má, bầm, u-mẹ

  bông-hoa

  thìa – muỗng

  ngô – bắp

  tru – trâu

  trù – trầu

  mùng – màn

  bím tất – tất

  u – mẹ

  tía – bố

  0
  2021-08-27T15:33:20+00:00

  béo-mập

  chăn-mền

  màn-mùng

  dĩa-nĩa

  vỡ-bể

  giò-chả lụa

  muộn-trễ

  mai kia-mai mốt

  quả quất-trái tắc

  thìa-muỗng

  vào-vô

  mắng-la rủa

  đón-rước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )