Tìm các từ hán việt có các yếu tố sau : Khai ( mở ) Cảm ( nhận biết ) Mẫu ( mẹ ) Vong ( quên ) Câu ( xin ) Cảm ơn các bạn

Question

Tìm các từ hán việt có các yếu tố sau :
Khai ( mở )
Cảm ( nhận biết )
Mẫu ( mẹ )
Vong ( quên )
Câu ( xin )
Cảm ơn các bạn

in progress 0
Trung Dũng 2 months 2021-08-16T05:40:58+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:42:57+00:00

  1. – Khai : Mở ra , sôi , nở

  – Từ có yếu tố Hán Việt của từ khai : Công khai , phóng khai , triệu khai , …

  2 . – Cảm : cảm thấy , cảm động

  – Các từ có yếu tố Hán Việt với từ cảm :Cảm ngộ , cảm nhiễm , mẫn cảm , khoái cảm

  3 . – Mẫu : đơn vị đo , xem , mẹ ,….

  – Các từ có yếu tố Hán Việt với từ mẫu :Mẫu thân , sư mẫu ,…..

  4 . Cầu : giúp đỡ , quả cầu , quả bóng cầu xin

  – Các từ có yếu tốt Hán Việt với từ cầu : cầu trợ , sưu cầu ,…

  5 . Vong : mất đi , chết ,….

  – Các từ có yếu tốt Hán Việt với từ vong : bại vong , thương vong ,…

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )