Tìm các thành phần biệt lập có trong bài Bàn về đọc sách

Question

Tìm các thành phần biệt lập có trong bài Bàn về đọc sách

in progress 0
bonexptip 8 months 2021-06-13T03:01:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T03:02:59+00:00

  * Thành phần tình thái 

  + có thể nói

  + Có thể

  * Thành phần phụ chú

  + Học thuật của giải đoạn này

  + Tư tưởng của nhân loại tích lũy mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi.

  + Di sản tình thần nhân loại càng phồng phú

  + Thì càng dễ sinh ra bệnh đau dạ dày.

  + Lấy cớ là chuyên môn

  + Các quy luật bên trong vốn liên quan mật thiết với nhau, động vào bất cứ chỗ nào đều tất liên quan đến chỗ khác.

  0
  2021-06-13T03:03:14+00:00

  3. Đọc sách có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tri thức, hoàn thiện bản thân. Đọc sách có tầm quan trọng như là con đường ngắn nhất quan trọng nhất của việc tích lũy nâng cao vốn  tri thức để con người. Đọc sách giúp việc học tập của mình trở nên dễ dàng hơn, các tri thức được tiếp cận sẽ dễ dàng hơn. Chắc chắn đọc sách sẽ giúp ta hoàn thiện bản thân hơn.

  * Thành phần biệt lập: chắc chắn

  * Phép liên kết: phép lặp: đọc sách

  @xin ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )