Tìm các sự việc chính trong: a, Sông nước Cà Mau b, Vượt Thác

Question

Tìm các sự việc chính trong:
a, Sông nước Cà Mau
b, Vượt Thác

in progress 0
niczorrrr 2 months 2021-07-22T11:47:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T11:49:10+00:00

          a,Các sự kiện chính có trong bài ” Sông nước Cà Mau ” :

  Cảm nhận chung về cảnh thiên nhiên, đất trời Cà Mau

  Đặc điểm về kênh rạch ở Cà Mau

  Đặc tả cảnh chợ Năm Căn

          b,Các sự việc chính của văn bản VƯỢT THÁC là :

       – Con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác 

       – Con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ

      – Con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ

  0
  2021-07-22T11:49:14+00:00

  a, Sông nước Cà Mau 

  + Cảm nhận về cảnh thiên nhiên, đất trời Cà Mau

   + Đặc điểm về kênh rạch 

  + Đặc đỉm  cảnh chợ Năm Căn

     B ) VƯỢT THÁC :

  +  Con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác 

  + Con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ

     + Con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ

       # No coppy 

   

   

   

   

  CHÚC BN HỌC TỐT!!

   

   

   

   

  XIN HAY CÂU TRẢ LỜI HAY  NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )