tìm các số tự nhiên x , biết 200 : x ; 160 x và x ≤ 10 X: 35 ; x : 45 ; x : 60 và x < 2000 Viết các tập hợp sau P = { x € N / 75 : x ; 60 : x ; x

Question

tìm các số tự nhiên x , biết
200 : x ; 160 x và x ≤ 10
X: 35 ; x : 45 ; x : 60 và x < 2000 Viết các tập hợp sau P = { x € N / 75 : x ; 60 : x ; x ≥ 4 } B = { x € N* / x : 28 ; x 42 ; x < 85 } Em cần gấp lắm , làm ơn giúp em với ???????? Trình bày rõ ràng nhé

0
Mít Mít 11 months 2020-10-23T09:40:44+00:00 0 Answers 20 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )