Tìm các phân số bằng phân số 18/39 mà mỗi phân số đó có mẫu số là số có hai chữ số .

Question

Tìm các phân số bằng phân số 18/39 mà mỗi phân số đó có mẫu số là số có hai chữ số .

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2021-05-07T01:40:03+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T01:41:23+00:00

  18/39=36/78

   

  0
  2021-05-07T01:41:55+00:00

  18/39 = 36/78 = 6/13

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )